Dịch vụ cho thuê kho lạnh

Sản xuất, chế biến & cung cấp thực phẩm tiện lợi

Chế biến thủy sản xuất khẩu

Nhập khẩu thịt - Cung cấp thực phẩm

Nhập khẩu & phân phối Thủy - Hải sản